Ürün Kategorisi Kuralları

07.10.2019 - Pazartesi 14:19

Bir PCR (Ürün Kategorisi Kuralı), ISO 14025'te bir veya daha fazla ürün kategorisi için Tip III çevresel bildirimler geliştirmek için belirli kurallar, gereksinimler ve kılavuzlar kümesi olarak tanımlanır. PCR'ler EPD Turkey gibi ilgilenen kuruluşlar tarafından bir uzlaşma süreci kullanılarak geliştirilir, yapılan iş gözden geçirilir ve ardından üçüncü taraf bir program operatörü tarafından doğrulanır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), bir ürünün yaşamı boyunca, hammadde özütlemesinden malzeme işleme, üretim, dağıtım, kullanım (kullanım sırasında kaybedilen enerjiye karşı), onarım, ürün işleme, üretim, dağıtım, kullanım gibi birçok özellik kategorisindeki çevresel etkileri değerlendirir. LCA'lar, aşağıdaki dar özelliklere odaklanmak yerine geniş kapsamlı çevresel etkilere bakar:

Ürün değerlendirmesine şeffaf (üçüncü taraf gözden geçirilmiş), bütünsel ve dengeli bir yaklaşım sunan tanınmış bir global metodoloji kullanmak;

Tüm enerji / malzeme girdilerinin ve çevre yayınlarının bir envanterinin derlenmesi;

Tüm girdiler ve sürümlerle ilişkili potansiyel etkileri değerlendirme;

Karar vericilerin bilgili ve teknik olarak sağlam kararlar almalarına yardımcı olmak için sonuçları yorumlama.

EPD'ler Neden Önemsenmeli?

EPD'ler gittikçe daha yaygın hale geliyor ve miktarsal çevresel bilgi için artan pazar talebini karşılamak için giderek daha fazla kullanılıyor. Çevre Koruma Ajansları, EPD'lerin binalardaki malzemelerin çevresel etkilerini ayrıntılandırmanın bir aracı olduğunu gözlemledi. EPD Turkey, onay yetkilileri için karar vermeyi ve karar vermeyi daha bilinçli ve kararsız hale getirir.

Bu Büyük Bir Değişiklik Mi?

Hayır. Bir duvarın nasıl yalıtılacağına karar vermek için birçok seçenek olduğu gibi, EPD'ler de Uluslararası Yeşil Yapı Kodu (IgCC)’deki çeşitli malzeme ve kaynak uyumluluk yollarından biri olacaktır.

 

YORUM YAZ