ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

07.11.2019 - Perşembe 18:56

En önemli hastalıkların nedeni gıda. Daha doğrusu, yanlış beslenme. Yanlış beslenme alışkanlığının yanına, insan sağlığına ciddi zararlar veren gıdaların eklenmesi ile obezlik ve bundan kaynaklı kalp damar rahatsızlıkları gibi ölümcül hastalıklar zuhur ediyor. İnsanların beslenmeye, gıdaya karşı bilinçleri arttıkça, sağlıkları açısından en iyi gıdanın temin ve tedarik edilmesi noktasında hassasiyet hareket ediyor. Bu durum, gıda üreten firma ve markalarının anlayışlarını yeni gereksinimlere uygun şekilde düzenlemeleri ihtiyacını doğuruyor.

Gıdaya eklenilen katkı maddeleri, koruyucular, renklendirici ve kıvam arttırıcı katkılar, hemen hemen bunların hepsini tanıyan ve inceleyen bir tüketici kitlesi var. Bu nedenle firmaların ürünlerine kattıkları maddelerin içeriği, üretim şartları, tüketiciye ulaşana kadarki sürecin gıda güvenliğine uygunluğu gibi birçok esasa ilişkin konuda alınması gereken tedbirler söz konusu. Bu konuda, global ölçekli standartları uygulamaya dönük hareket etmeye karar veren gıda işletmecileri, ISO 22000 Gıda Güvenliği belgesini almaya yönelik birtakım şartları yerine getirmeleri gerekir.

ISO 22000 şartları neler?

Gıda güvenliği belgesini temin edebilmek için ISO belgeleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunan firmalardan eğitim ve danışmanlık konusunda önemli destekler alınabilir. İlgili belgenin alınmasının temel şartı, gıda güvenliği konusunda en azından HACCP belgesine sahip olmak. Bu belge, ISO 22000 ile değerini yitirmiş olsa da, temel anlamda gıda güvenliğini sağladığından dolayı ISO 22000 belgesi geçmeyi düşünenler için bir kolaylık sağlar. Halihazırda, HACCP şartları zaten karşılayan bir firmanın daha iyi ve global normlara sahip ISO 22000 geçişleri sırasında bir dizi tedbirleri almakta zorlanmayacakları aşikardır.

ISO 22000’da, ürünün tarladan çıkışından tüketiciye ulaştırılana kadarki sürecin hepsinde

YORUM YAZ