Abdestin Farzları ile Abdest Sırası

20.12.2017 - Çarşamba 10:05

Abdest başta namaz olmak üzere bazı ibadetler için farz kılınmıştır. İnsan abdest ile bedenen ve manen temizlendikten sonra Allah'ın huzuruna çıkar. Peki abdestin farzları nelerdir? Abdestin Farzları Maide Suresi 6. ayette sayılmıştır. "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın..." (Maide Suresi, 6)
Abdestin Farzları buradan da anlaşılacağı üzere 4 olup şu şekildedir:
1- Yüzü Yıkamak:
Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene altına, kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin içine suyun ulaştırılması gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz, tamamen açık bırakılmaz. Normal bir şekilde yüz yıkanır. Sakal, bıyık ve kaşın altına suyu ulaştırmak gereklidir.
2- Kolları Yıkamak:
Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar dirsekler de dahil olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek (hamur, boya, çamur, vb.) bir madde bulunursa, abdest alınmış sayılmaz.
3- Başı Meshetmek:
Başın meshedilmesindeki farz miktarı başın dörtte biridir. Meshederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gereklidir, iki parmakla yapılan mesh caiz değildir.
4- Ayakları Yıkamak:
Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mestle örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece meshetmek yeterlidir.
Abdestin bunlar dışında bir takım sünnetleri de vardır. Abdest alırken farz ve sünnetlerine uyarak belli bir sıra dahilinde alınması da sünnettir. O halde abdest sırası nasıl olmalıdır?
Abdestin Sırası
Sünnetleri ile birlikte Abdest Sırasıyla şu şekilde alınır.
1- Abdeste niyet etmek
2- Abdeste “Eüzü Besmele” ile başlamak
3- Önce bileklere kadar elleri yıkamak
4- Ağzı 3 defa yıkamak (mazmaza)
5- Burna 3 defa su çekmek (İştinşak)
6- Yüzü yıkamak
7- İki eli dirseklerle birlikte yıkamak
8- Başı meshetmek
9- Kulakları meshetmek
10- Boynu meshetmek
11- Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak
Yıkanması gereken uzuvları üçer kez yıkamak, sakal ve parmak aralarını hilallemek, yıkamaya sağ taraftan başlamak, misvak kullanmak ve bu tertibe uyarak abdestini almak gibi sünnetleri de yerine getirmeye çalışmalıyız.
KAYNAK: http://www.namazsuresi.com

YORUM YAZ