Güvenilir Müşavirlik Hizmeti İle İşletmenizi Kurun!

Güvenilir Müşavirlik Hizmeti İle İşletmenizi Kurun!

1998 yılından bu yana İstanbul ilinde faaliyet gösteren mali müşavir ofisi o günden bu güne hizmetlerine devam etmektedir. Mali müşavirlik ve denetim hizmeti ile mükelleflerinin yanında olan firma, yerli ve yabancı çok sayıda sektöre fizibilite çalışmaları yapmış, şirket kuruluşlarını, denetimi, muhasebe işlemlerini, mali müşavirlik hizmetini, tasfiye işlemleri gibi pek çok konuda hizmet sunmuştur. Müşteri memnuniyetine öncelik veren firma gerekli belge ve unvanlar ile bu işi profesyonel olarak yapmaktadır.

Çetinkaya Müşavirlik Ofisi Hangi Hizmetleri Sunar?

Mükelleflerin ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri sağlar ve analiz yapar.

Çeşitli unvanlara sahip olan firma kurucusu ve çalışanları bu konuda sürekli kendilerini geliştirmektedir. Teknolojik gelişimde bunların başında gelmektedir.

Sistemli ve planlı şekilde hareket eder, müşteri talep ve değişikliklerine kısa sürede cevap verir.

Mükellefleri ile devamlı iletişim halinde olan İstanbul mali müşavir, tüm aşamalar hakkında bilgilendirme yapar.

Mükelleflerin gerekli tedbirleri almaları ve faaliyetlerini yönlendirebilmeleri açısından günü gününe hızlı bir iletişim kurulmaktadır.

Kapsamlı çalışmalar yapan Çetinkaya Müşavirlik, danışmanlık hizmetleri ile sorularınızı yanıtlar.

Şirket açılışı, defter tutma, denetim ve vergi konularında mükelleflerinin tüm işlerini takip eder ve yönetir.

Şirket Açılışı

Öncelikle bir şirket kurmaya karar verdiyseniz işinin uzmanı olan mali müşavir ile görüşmelisiniz. Bu konuda binlerce deneyime sahip olan İstanbul muhasebe, sizin adınıza tüm işlemleri gerçekleştirir ve takibini sağlar. Hem şirketin açılışı konusunda yardımcı olan hem de ilerleyen süreçte aylık muhasebe işlemlerinizi takip eden müşavirler şirket kurmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizlere aktarır.

 • Şirket açılışı yapmak için şirket unvanı belirlenmelidir.
 • Ortaklar ve hisseler belirlenmelidir. Eğer limited şirket kurmak istiyorsanız tek bir ortak yeterli olacaktır.
 • Şirketinizin yer aldığı il, ilçe ve adres gibi her türlü detayı belirtilmelidir.
 • Şirketi temsil edecek kişi ya da şirket müdürü belirlenmelidir.
 • Sermaye ve paylar belirlenerek yazılmalıdır.
 • Yapılacak ilan ve reklamlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği açıklanmalıdır.
 • Kar dağıtımı, şirketten ayrılma ve imtiyazlı hissenin olup olmayacağı en baştan belirlenmelidir.

Vergi Bildirimleri

Vergi bildirimleri ve beyannameleri zamanında yapılmalıdır. Vergi ile ilgili bilgileri sizlere sunan ve veri planması yapan Çetinkaya Müşavirlik, vergi mevzuatı gereğince bu belgeleri hazırlamaktadır. İşletmelerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlayan bu faaliyetler denetlemeye tabi tutulmaktadır.

Beyannameler meslek mensuplarına imzalattırılıp, vekili ya da mükellefler tarafından bizzat vergi dairesine verilmeli ya da posta ile taahhütlü şekilde gönderilmelidir. Bunun gibi pek çok işlemi mali müşavirlik ofisleri yapmakta ve sizlerin bu tarz işlerle uğraşmamanız oldukça kolaylık sağlamaktadır. Bilgi, beceri ve deneyim isteyen müşavirlik, kanunları bilmeyi, gideceği yolu iyi tayin etmeyi ve geleceği görebilmeyi gerektirmektedir.

Defter Tutma

 • Ticari belgelere dayanarak ve yasaların istediği şekilde ticari defterler tutulmalıdır.
 • Vergisel boyutta hangi yükümlülükler ile karşı karşıya kalındığı,
 • Kişi ve kuruluşlar arasında ki borç alacak tutarlarının takipleri,
 • Firmanın karda mı yoksa zararda mı olduğu,
 • Temin ettiği ya da ürettiği malların maliyetlerini ve satış fiyatlarını,
 • Daha önceki ve sonraki dönemlerin karşılaştırılması,
 • Firmanın verimliliği,
 • Bir anlaşmazlık durumunda defter içerisinde ki belgelerin ispat aracı olarak kullanılması,
 • İstatiksel veri ve bilgiler

Ve buna benzer çok sayıda işlevsel bilgi muhasebe defterinde yer almalıdır.

Şahıs iletmeleri gerçek kişi gelir vergisi mükellefi bilanço esasına göre yevmiye defteri, büyük defter (defter-i kebir), envanter defteri tutmak zorundadır. İşletme hesabına göre bir şahıs işletmesi işletme defteri tutarak gerekli bilgileri bu deftere kayıt etmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet